Site Accessibility Statement
Wilfrid Laurier University Leaf
October 25, 2016
 
 
Canadian Excellence

Bixia Xu
Contact:

email: Bixia Xu
phone: 519.884.0710
ext: 2659

 

Documents


Bixia Xu

Final Project for BU427 Winter 2012


B. Xu

published: 2012 | Teaching material | BU427

Final project for BU 427 Winter 2012

Download: PDF (178k)    BU427_Final_Project_Winter_2012.pdf

revised Mar 20/12

View all Bixia Xu documents